Shamaa Farozan | 31-12-2021 | شمع فروزاں | By Maulana Khalid Saifullah Rahmani Sahab DB